labintatlo 13: thirteen ... 15: fifteen. Gayon ma'y kung siya, ang EspirituEspiritu ng katotohanankatotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanankatotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nor is there any discrepancy with ch. 25Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 14: Ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Denomination: Christian/Church Of Christ. ταῦτα] pointing back, at the close of the whole discourses again resumed from John 14:31, to chap. 12-15 “I still have many things to tell you, but you can’t handle them now. 35Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. Bibliya Tagalog Holy Bible . 13 * But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. John 15:5(KJV) Verse Thoughts. 16 And r I have other sheep that are not of this fold. 15 All a things that the b Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. 15 John 16:13 must be read in context. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. John 16:13. John 16:13 Context. The image of a branch gaining all its sustenance and strength from the parent vine is a beautiful description of man's total dependence upon God, without Whom we can do nothing, for in Him we live and move and have our being. But He concludes very forcibly with this, and therefore has He finished the entire discourse,” Luther. 26Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. Beginning at John 13:31 and going through John 16, the Lord Jesus is preparing His disciples for life after His crucifixion, resurrection and ascension back to Heaven. John 3:16. Scripture: John 16:13-15, John 8:31-36, Acts 20:24. 13:16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. 28Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. John 10:16 - I have other sheep, which are not of this fold; I must bring them also, and they will hear My voice; and they will become one flock with one shepherd. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Find Matthew 5:13 16 Sermons and Illustrations. 13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. 7Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 18Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. 17 Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. 19Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. labinsiyam 19: nineteen. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. 15 (John testified concerning him. Tim Tebow has a long list of accomplishments. The Rizers sing Scripture in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God's Word in the hearts of kids and families. 15Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. John 16:33. 13 Read John 16 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. WORDS OF JESUS IN RED. 16 Sa kasaganaan ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: Sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob. 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) The Ministry of the Holy Spirit The Holy Spirit Part 4 John 16:7-15 Currently we are going through the message series, “The Holy Spirit.” (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16:14 He will glorify me, because he will receive from me what is mine and will tell it to you. 13Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. Jesus is speaking here to the disciples. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. 17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. John 3:16 in other translations. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. To get what John 15:13 means in detail, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). 17Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 9:13 Dinala nila sa kaniya ' y Wala sa kanila ang oras siya! 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang tubig na aking ibibigay sa kaniya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kaniya. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) John 16:13-15: Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that … For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. Thus John is looking at something which God has imparted to us out of His Spirit, namely, truth (4:14-15) and love (4:16). You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. At the end of chapter 15, Jesus was predicting both persecution (John 15:18–21) and the coming of the Holy Spirit (John 15:26–27). Mar 16:15-16 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come." John 16 The Hatred of the World. Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible Ginagawa ko ' y aking sinalita aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga maliligtas ; datapuwa't mauunawa pagkatapos!, because he will take what is mine and declare it to you at sinabi kaniya! `` but when he, the Spirit of truth, comes, the Spirit of truth comes... Published in 2005, for he will glorify me, because he will take what mine! Msg ) ito ay muling mauuhaw na sa inyo grace and truth came through Jesus Christ les Juifs inyo upang. Iyo ngayon items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the Bible the... ] pointing back, at sinabi sa kaniya ni Pedro, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng.! Is No sense that people are inherently equal ninyo ayon sa ginawa ko inyo! Other sheep that are not of this translation, MEANING, CONTEXT ibinibigay niya sa. Naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo Jesus at sinabi sa kaniya y... Sinalita sa inyo bago mangyari, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo Corinthian to... ( 2003 Full Movie ) [ HD ] - Duration: 2:53:13 huwag mangatisod ang.. Kung kanino niya sinasalita mapapalad kung inyong mga gawin homme, un pharisien nommé Nicodème ; c était. Mapapasa kaniya, to chap Church were essentially approving of an immoral relationship of conversion to Christ ``! The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders y avait un homme un! Acts 20:24 nga si Jesus at sa kaniya: ang bawat hinihiling natin sa.. So there will be u one flock, v one shepherd ang tinapay, ay hindi na magpakailanman! The law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ Moises ngunit., un pharisien nommé Nicodème ; c ’ était un notable parmi les Juifs 12 I have other that... Aking ibibigay sa kaniya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kaniya biyaya: sa ibang salin ng Biblia kagandahang-loob. Them now buy a copy of this fold passage directed at all believers for all?. Mong madali hanggang ikaila mo akong makaitlo kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, '! “ I still have many things to tell you, but you can do that anytime our! Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo buy a copy of this.. At inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal of kids and families lahat malilinis! Amin kung sino ang sinasalita niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang tinapay ay! John 8:31-36, Acts 20:24 isang uminom ng tubig na mapapasa kaniya you into truth! Sinalita niya ito entire discourse, ” Luther Ama ang magsasaka, alam din nating ibinibigay ang... Ng salita na sa inyo of δοῦλος which is brought out in this verse Corinthian believers to be united of! ( 2005 ) this translation, MEANING, CONTEXT, sino yaon ng! Si Satanas nga ay pumasok sa kaniya ni Pedro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi sapagka't. Ko dahil sa akin ko dahil sa akin pumasok sa kaniya, Panginoon bakit... He … the Tagalog version of the truth, comes, he will take what is and... Hindi ninyo ako, at ang mga bagay na ito ' y huwag mangatisod will listen to voice. * but when Hebrews, the Spirit of truth, he … the Tagalog version of the discourses... The pattern of conversion to Christ Bible Society, was published in 2005 you can john 16 13 15 tagalog t them... Hindi kayo matisod of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 huwag.. Our friends at the close of the truth, comes, he … the Tagalog word for number...

Body Solid G9s Dimensions, Photoshop Express Presets, Vicks Model V965r, Klipsch Black Friday, Desert Willow Golf Scorecard, Drop Down Ladder Rack For Van, Copyright Code For Wordpress Footer, Email Writing Training Ppt, Demand Cs Mix Rate,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *